drukuj max nrm min

e-zawiadomienia o braku OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie uruchomiły program pilotażowy pozwalający na sprawniejsze wykrywanie kierowców jeżdżących bez OC. Dzięki niemu policjanci, zamiast papierowych zawiadomień o braku dokumentu potwierdzającego aktualne OC, będą przesyłać do Funduszu zgłoszenia - drogą elektroniczną, w specjalnym systemie e-Zawiadomienia. W 2012 roku UFG otrzymał od policji z całej Polski prawie 50 tysięcy takich papierowych zawiadomień. - Dzięki nowemu systemowi ograniczona zostanie również praca papierowa, związana z przepisywaniem otrzymanych zgłoszeń do komputera, a zaoszczędzony czas przeznaczymy na inne działania prowadzące do identyfikacji nieubezpieczonych – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

– Otwarta zostaje też możliwość wykorzystania nowego systemu przez inne organy zobowiązane do kontroli OC, na przykład wydziały komunikacji – dodaje.

Po pozytywnym zakończeniu 3-miesięcznego pilotażu z KWP w Szczecinie, możliwe będzie udostępnienie systemu e-Zawiadomienia dla wszystkich jednostek policji w Polsce.

Po otrzymaniu od policji zawiadomienia o braku OC, Fundusz rozpoczyna postępowanie wyjaśniające. W przypadku faktycznego braku tego obowiązkowego ubezpieczenia – wysyła do właściciela pojazdu - wezwanie do zapłaty kary za brak OC. W 2012 roku, UFG wezwał do zapłaty takich kar, łącznie ponad 40 tysięcy posiadaczy pojazdów. Rocznie płacą oni ponad 15 mln złotych kar, tylko za to, że nie wykupili tej obowiązkowej polisy. Fundusz szacuje, że po polskich drogach porusza sie około 250 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Rocznie ich kierowcy powodują ponad 6 tysięcy wypadków (łącznie z niezidentyfikowanymi sprawcami), co kosztuje innych właścicieli samochodów już ponad 70 miliony złotych(w 2012 roku). Wypłaty z UFG finansowane są przez firmy ubezpieczeniowe.

Warto pamiętać, że nieubezpieczony kierowca musi liczyć się z koniecznością zapłacenia:

  • kary za brak OC (dla samochodów osobowych pełna stawka to 3,2 tys. złotych),
  • mandatu podczas kontroli drogowej (50 złotych),
  • odszkodowania za spowodowany wypadek, wraz z kosztami UFG,

a to wszystko i tak nie zwolni go z konieczności wykupienia polisy OC.

 

Źródło: www.ufg.pl

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku