drukuj max nrm min

Nasi partnerzy

allianz

Allianz TU 

Pełna nazwa ALLIANZ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

tel. 22 567 67 00

faks: 22 567 40 40

Infolinia: 801 10 20 30

strona internetowa: www.allianz.pl

Opis: Allianz Polska rozpoczął działalność w Polsce w 1997 roku. W ofercie towarzystwa znajdują się zarówno ubezpieczenia skierowane do osób prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów gospodarczych. Allianz Polska należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Allianz, działającej w ponad 70 krajach świata.

AVIVA

AVIVA S.A

Pełna nazwa Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Adres: ul. Domaniewska 44

02-672 Warszawa

tel.  22 581 01 00

fax.  22 581 13 74

strona internetowawww.aviva.pl/


Opis: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa na szerszą skalę od 1997 r. i specjalizuje się w ubezpieczeniach gospodarczych dla przedsiębiorstw i instytucji oraz w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych. Akcjonariuszami spółki są: Aviva International Holdings Ltd (90 proc. akcji) i Bank Zachodni WBK SA (10 proc.)

Większość ubezpieczeń gospodarczych sprzedawana jest za pośrednictwem brokerów. Najważniejsze z nich to ubezpieczenia ogniowe i utraty zysku, ubezpieczenia techniczne, mienia w transporcie i odpowiedzialności cywilnej.

W systemie direct, czyli przez przez telefon i internet, Aviva oferuje pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych.
Osoby wyjeżdżające na krótko za granicę przez internet mogą również zawrzeć ubezpieczenie "W podróży".

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenia lokali mieszkań i domów Mój Apartament i Moja Rezydencja, zróżnicowane według zakresu ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności. Klienci mogą zawrzeć umowę
od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Kolejnym elementem oferty Aviva TUO jest roczne ubezpieczenie Partner w podróży, przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych często wyjeżdżających za granicę, jak również - w wariancie grupowym - dla firm, których pracownicy podróżują służbowo poza Polskę.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Rozsądny Partner oraz grupowe ubezpieczenie NNW Grono. Małym i średnim firmom Aviva TUO oferuje pakiet ubezpieczeń Partner Przedsiębiorcy. Jego najnowsza wersja, wprowadzona w 2006 roku, gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.

Aviva TUO współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK (swoim mniejszościowym akcjonariuszem) oraz z innymi bankami
w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.         

 

AXA

 

AXA DIRECT 

Pełna nazwa AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce

Adres:ul. Chłodna 51

 00-867 Warszawa

budynek Warsaw Trade Tower

tel22 599 95 22

faks: 22 599 9595

strona internetowa www.axa-polska.pl/

Opis: AXA DIRECT należy do jednej z największych firm finansowych na świecie

  • 1 milion Klientów polskich spółek Grupy AXA
  • 101 milionów Klientów na całym Świecie
  • ponad 163 000 pracowników
  • 86,1 miliardów Euro przychodu
  • 1,1 biliona Euro zarządzanych aktywów

AXA DIRECT rozpoczęła działalność w Polsce w listopadzie 2006 roku, oferując pełną gamę ubezpieczeń komunikacyjnych dla właścicieli samochodów: OC, AC, OC+AC, NNW, Assistance oraz szereg innowacji rzadko spotykanych na polskim rynku.

 

benefia

 

Benefia S.A 

Pełna nazwa BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Adresal. Jerozolimskie 162a

02-342 Warszawa

tel:  22 544 14 30

fax: 22 544 14 38

strona internetowa: www.benefia.pl

Opis: Kapitał akcyjny spółki wynosi 61 500 000 PLN i jest w pełni opłacony. Jedynym akcjonariuszem jest austriacka grupa ubezpieczeniowo-bankowa Vienna Insurance Group, posiadająca ponad 180 letnią tradycję i doświadczenie. Vienna Insurance Group jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo – Wschodniej, obecnie w jej skład wchodzi 50 firm ubezpieczeniowych działających w 23 krajach Europy.

Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej  i reasekuracyjnej, w zakresie Działu II – „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”. Oferta Towarzystwa obejmuje szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

Produkty ubezpieczeniowe adresowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i do Klientów instytucjonalnych. Oferta jest zróżnicowana i dostosowana do specyfiki potrzeb i preferencji poszczególnych Klientów.

Do końca roku 2009 z oferty Towarzystwa skorzystało ponad 250 tysięcy stałych klientów. W ciągu dziesięcioletniego okresu działania Spółka osiągnęła znaczącą pozycję na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

W rankingu „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” na najlepsze ubezpieczeniowe towarzystwo majątkowe pod względem efektywności w 2003 roku, Spółka zajęła doskonałą drugą lokatę.

Dynamiczny rozwój Spółki został doceniony wyróżnieniem przyznanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za skuteczność w działaniu na polskim rynku ubezpieczeń w roku 2003.

W roku 2004 Towarzystwo  zostało laureatem nagrody Polskiego Klubu Biznesu,  otrzymując prestiżowy tytuł  „FIRMA ROKU 2004” za dynamiczne wejście na rynek, wysoki poziom efektywności i przyjazne nastawienie do klientów”.

W roku 2005 BENEFIA otrzymała kolejną prestiżową nagrodę. Tygodnik menadżerów i informatyków ,,COMPUTERWORLD” nagrodził działanie firmy w zakresie zastosowania  informatyki w działalności ubezpieczeniowej, a zwłaszcza stworzenie i sprawne funkcjonowanie Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń, przyznając Towarzystwu tytuł ,,Lider Informatyki 2005” w kategorii „Finanse i Bankowość”.

W 2007 roku dziennik „Rzeczpospolita” przyznała BENEFII nagrodę - II miejsce w kategorii Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych - „Najlepsza Instytucja Finansowa Rzeczpospolitej w 2007 r.

Kolejnym osiągnięciem BENEFII jest przyznany w 2009 roku przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu „Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności” z ważnością do dnia 30 grudnia 2011 roku. Certyfikat ten świadczy, iż BENEFIA jest oceniana na rynku jako solidny i rzetelny partner dla naszych Klientów.

W grudniu 2012 roku została przyznana nagroda BENEFII - najlepszej firmy ubezpieczeń majątkowych spółki VIG Polska w roku 2012 - przez Prezesa VIG Polska Pana Franz'a Fuchs'a.

Ważnym wyróżnieniem była Nagroda Honorowej Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka dla Prezesa BENEFII Pana Pawła Biska w kategorii Menager Roku (2012) za konsekwentne działania na rzecz konsolidacji teorii i praktyki finansowo – ubezpieczeniowej oraz rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń.

 

bta


BTA

Pełna nazwa BTA Insurance Company

Adres:Przedstawiciel "BTA Insurance Company" SE w Polsce: 

„RESO Europa Service” Sp. z o.o. 

ul. Innowacyjna 1,

16-400, Suwałki

tel. 87 566 02 26

strona internetowa: www.bta.lv/pol/company/about-us/company/


Opis: Firma BTA została założona w 1993 roku w Rydze na Łotwie i dzięki intensywnej pracy w krótkim czasie stała się uniwersalnym towarzystwem ubezpieczeniowym, które w trakcie swojej działalności zdobyło wszystkie licencje ubezpieczeniowe ryzyk na Łotwie (łącznie 18). W wyniku tego BTA świadczy najszerszy zakres usług ubezpieczeniowych dla osób fizycznych i prawnych.W grudniu 2008 roku towarzystwo ubezpieczeniowe BTA rozpoczęło działalność w Polsce.

BTA świadczy w Polsce następujące usługi ubezpieczeniowe:

• ubezpieczenie OC

• międzynarodowe ubezpieczenie OC (zielona karta)

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pośredników ubezpieczeniowych

• ubezpieczenie turystyczneW najbliższym czasie BTA planuje poszerzyć ofertę ubezpieczeniową o:

• ubezpieczenie AC

• ubezpieczenie pomocy drogowej

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

• obowiązkowe ubezpieczenie majątkowe

• dobrowolne ubezpieczenie majątkowe

• ubezpieczenie gwarancji celnych


compensaCompensa TU

Pełna nazwa COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group

Adres:Aleje Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

tel.  22 501 61 00

Infolinia: 801 120 000 

strona internetowa www.compensa.pl


Opis: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Kientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.Compensa proponuje elastyczne rozwiązania, Klient może wybierać pomiędzy ubezpieczeniem pojedynczego ryzyka a innowacyjnymi pakietami zapewniającymi kompleksową ochronę mienia.

 

ergo hestia

 

STU ERGO HESTIA

Pełna nazwa Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Adres:ul. Hestii 1

81-731 Sopot

tel. 58 555 55 55

Infolinia: 801 107 107

strona internetowa www.ergohestia.pl

Opis: STU Ergo Hestia jest częścią Grupy Ergo, drugiej co do wielkości grupy na niemieckim rynku ubezpieczeniowym. Właścicielem Grupy Ergo jest towarzystwo Munich Re, największy na świecie reasekurator, działający od ponad 120 lat. Pierwszą polisę w Polsce STU Ergo Hestia sprzedała w 1991roku. Jest największym towarzystwem które powstało w Polsce po 1989roku. Na chwilę obecną jest drugim co do wielkości towarzystwem w Polsce. Swoją siłę Ergo Hestia zbudowała na ubezpieczeniach korporacyjnych. Od kilku lat aktywnie działa również na rynku ubezpieczeń indywidualnych. Specjalnością towarzystwa są pakiety ubezpieczeniowe odpowiadające międzynarodowym standardom. W ofercie Ergo Hestii znajdziemy ponad 50 produktów ubezpieczeniowych są to ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, osobowe, komunikacyjne, finansowe, morskie, lotnicze, techniczne i transportowe.

 

generali

 

GENERALI TU

Pełna nazwa to GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Adres:ul. Postępu 15B

02-676 Warszawa

tel. 22 543 05 43

Infolinia: 801 343 343

strona internetowa: www.generali.pl


Opis: Generali prowadzi działalność na terenie Polski od roku 1999 kiedy to sprzedało pierwszą polisę.  Oferta Generali skierowana jest przede wszystkim do klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wybranych klientów instytucjonalnych. Generali TU jest częścią jednej z najstarszych i największych grup ubezpieczeniowych w Europie Generali Grup. Główna siedziba koncernu znajduje się w Trieście niezmiennie od 1831 roku. Na chwilę obecną w skład Grupy Generali wchodzi 108 towarzystw ubezpieczeniowych na całym świecie. Grupa zajmuje trzecią pozycję pod względem wielkości w Europie. Łączna liczba wszystkich pracowników to ponad 60 000 osób. Do dyspozycji klientów w ofercie Generali znajdują się takie ubezpieczenia jak ubezpieczenia mieszkań, i budynków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oraz bogaty wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w pakietach jak i poza pakietami.

 

gothaer

 

GOTHAER TU

Pełna nazwa Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Adres:Centrala Gothaer TU S.A.

ul. Wołoska 22 A

 02-675 Warszawa

tel.   22 469 69 69

fax.  22 469 69 70

strona internetowa www.gothaer.pl


Opis: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń - obecnego na polskim rynku od ponad 20 lat. Wspólnie z akcjonariuszem, Gothaer TU przygotowało i wdraża strategię, która zakłada zrównoważony rozwój Spółki na polskim rynku w oparciu o dwa równoważne filary: klientów indywidualnych i klientów korporacyjnych. Zgodnie z założeniami strategii, Gothaer TU S.A. kontynuuje działalność w dotychczasowych obszarach, sukcesywnie modernizując swoje usługi na bazie niemieckiego know-how i dostosowując je do potrzeb polskich klientów. W 2012 r. zostały wdrożone m.in. uproszczone, bardziej przyjazne warianty najważniejszych produktów detalicznych oraz uruchomiono możliwość likwidacji szkód i zakupu wybranych produktów online. Gothaer TU SA posiada sieć dystrybucji o ogólnokrajowym zasięgu i współpracuje z 2300 agentami ubezpieczeniowymi.Szeroka oferta ochrony obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i osobowe. 

Grupa GothaerGrupa Gothaer to jeden z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. Towarzystwo obsługuje obecnie ponad 3,5 miliona klientów, osiąga przychód ze składki brutto na poziomie ponad 4 miliardów euro, a zainwestowane aktywa wynoszą 23 miliardy euro. Gothaer ma 2,5% udziałów w bardzo rozdrobnionym rynku niemieckim, co daje koncernowi wysoką, 12. pozycję.Towarzystwo zostało założone w 1820 r. w miasteczku Gotha przez Ernsta Wilhelma Arnoldi, który stworzył tym samym podstawy współczesnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zasadą TW jest to, że każdy właściciel polisy jest jednocześnie członkiem towarzystwa, co pozwala koncentrować się na indywidualnych potrzebach klientów-uczestników.Obecnie firma ma siedzibę w Kolonii oraz główne biura w Hamburgu, Stuttgarcie, Heidelbergu oraz Goettingen. Na sieć sprzedaży Grupy Gothaer składa się 36 ośrodków dystrybucji oraz 1600 agentów wyłącznych. Łącznie firma zatrudnia 5350 pracowników.Gothaer to również pierwszy niemiecki ubezpieczyciel, którego wyłączna sieć dystrybucji (agenci), została poddana ocenie niezależnych agencji ratingowych. W 2011 po raz kolejny Gothaer uzyskał oceny dobre.

 

Grupa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dominujące linie biznesowe to:

  • Ubezpieczenia majątkowe i NW;
  • Ubezpieczenia na życie i produkty emerytalne;
  • Ubezpieczenia zdrowotne;
  • Zarządzanie aktywami;
  • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.

hdi

 

 HDI ASEKURACJA

Pełna nazwa to HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Adresul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

tel. 22 44 99 999

Infolinia: 801 801 181

strona internetowa: www.hdi-asekuracja.pl


Opis: HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. prowadzi działalność ubezpieczeniową na rynku polskim od ponad 20 lat w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. 30 czerwca 2010 r. nastapiło formalne połączenie Spółki z HDI-Gerling Polska TU S.A. Właścicielem 100% akcji skonsolidowanej Spółki jest Talanx International  AG z siedzibą w Hanowerze (Niemcy). Główny cel połączenia to utworzenie uniwersalnego ubezpieczyciela, posiadającego zoptymalizowaną ofertę produktów przeznaczonych dla każdej grupy klientów, korzystającego z ponad 100-letniego doświadczenia i wiedzy międzynarodowej Grupy Talanx/HDI.Strategia rozwoju połączonej Spółki tworzona jest w ramach strategii Grupy Talanx,z uwzględnieniem specyfiki rynku polskiego, i zakłada dalszy wzrost portfela ubezpieczeniowego oraz zapewnienie klientom łatwości dostępu do usług Spółek poprzez wykorzystanie sieci jednostek terenowych, sieci agentów i brokerów, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów obsługi.Przekształcona Spółka HDI Asekuracja to pewność, zaufanie, doświadczenie i dynamiczne zmiany, od 20 lat pozwalające spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów – rodzin, przedsiębiorców, instytucji, korporacji i przedstawicieli wolnych zawodów. Dążeniem Spółek HDI jest to, aby usługi świadczone w Polsce stały się synonimem profesjonalizmu i doskonałej obsługi klienta. Poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii, Spółki HDI z sukcesem rywalizują z największymi konkurentami w każdym segmencie rynku ubezpieczeniowego.

 

INTER

 

INTERRISK TU S.A.

Pełna nazwa InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A VIG

Adres: ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa 

strona internetowa: www.interrisk.pl


Opis: Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU S.A. Pierwsze polisy wystawiła rok później. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor CIGNA Insurance Company. W 2006 roku spółka dołączyła do Grupy VIG poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza – Wiener Städtische austriackiego akcjonariusza notowanego na wiedeńskiej giełdzie.  W ofercie firmy klienci znajdą ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.

 

link4

 

Link4

Pełna nazwa Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Adres:ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

tel. 22 444 44 44

strona internetowa: www.link4.pl

Opis: Działamy na polskim rynku od stycznia 2003 roku. Jesteśmy pierwszą firmą ubezpieczeniową, oferującą polskim kierowcom ubezpieczenia komunikacyjne typu direct, czyli ubezpieczenia przez telefon lub internet. Podczas, gdy na początku swojej działalności oferowaliśmy jedynie podstawowe ubezpieczenia samochodu, obecnie nasza oferta obejmuje również: ubezpieczenia mieszkania, podróży. Od 15 czerwca 2009 r. jesteśmy częścią wiodacego ubezpieczyciela RSA, który działa w 130 krajach na całym świecie. Początki grupy RSA sięgają 1710 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii powstała jedna z pierwszych firm oferujących ubezpieczenia osobom prywatnym – The Sun. W toku dalszych przekształceń w roku 1996 zmieniła się ona w Royal & Sun Alliance, a od roku 2008 działa pod marką RSA. RSA ubezpiecza Klientów na całym świecie. Zaufało jej ponad 20 milionów Klientów zarówno indywidualnych, jak i firmowych, w tym także niektóre największe światowe korporacje. Znajduje się na liście 100 Najbardziej Liczących się Firm Timesa oraz w czołówce firm odpowiedzialnych społecznie. ako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń direct otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód. Jesteśmy laureatem wielu nagród i wyróżnień. Dziękujemy, że jesteście z Nami.


 

MTU

 


MTU TU

Pełna nazwa MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Adres: ul. Hestii 1

81-731 Sopot

tel. 58 555 62 22

Infolinia 801 107 108

strona internetowa: www.mtu.pl


Opis: MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA to najmłodszy ubezpieczyciel w Grupie Ergo Hestia. To także drugie, obok STU Ergo Hestia SA, towarzystwo majątkowe w tej Grupie. MTU rozpoczęło działalność operacyjną w połowie 2002 roku, corocznie uzyskując jedną z  najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku. Oferta MTU składa się z prostych produktów ubezpieczeniowych, adresowanych do klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorców.

 

PROAMA

 

PROAMA

Pełna nazwa Česká pojišťovna S.A. Oddział w Polsce

Adresul. Żaryna 2B, bud. D

02-593 Warszawa

tel. 22 432 43 20

strona internetowa: www.proama.pl


Opis:Proama to najszybciej rozwijająca się firma ubezpieczeniowa w Polsce, która 2012 roku sprzedała ponad 250 tys. polis. Proama wyróżnia się na rynku, proponując klientom Osobistego Doradcę oraz zniżkę bonus-malus w wysokości 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców. Produkty ubezpieczyciela dostępne są poprzez Internet, telefon i u agentów. Proama oferuje ubezpieczenia OC i AC, obudowane w wachlarz produktów dodatkowych, takich jak: Super Assistance, NNW Komunikacyjne, NNW Domowe, Ochrona Prawna, czy Ubezpieczenie od Utraty Pracy.

 

Proama jest laureatem godła Laur Konsumenta – Odkrycie 2012, jako marka "funkcjonująca na rynku od stosunkowo niedługiego czasu, ale już zdobywająca serca klientów" oraz Rynkowy Lider Innowacji 2012 – Jakość, Kreatywność, Efektywność.

 

pzu

 

PZU S.A

Pełna nazwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Adres:al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa,

tel. 22 566 55 55

Infolinia: 801 10 20 30

strona internetowa: www.pzu.pl/

Opis: Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku uzyskała rekordowy wynik finansowy w historii polskich ubezpieczeń - zysk netto na poziomie 3,7 miliarda złotych stawia Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju, a także wśród najbardziej efektywnych instytucji ubezpieczeniowych na rynku europejskim.

Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

PZU konsekwentnie dąży do coraz pełniejszego zaspokajania potrzeb klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU należy do najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce. PZU to firma najbardziej ceniona za doświadczenie, tradycję, polskie pochodzenie, silną pozycję finansową oraz łatwy dostęp do agentów i oddziałów firmy.

Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.

 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest macierzystą firmą wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PZU. PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową, zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów.

Rozbudowana sieć dystrybucji i obsługi umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, łatwy dostęp do oddziałów firmy.

 

 

UNIQA

 
 

UNIQA S.A.

Pełna nazwa UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Adres: ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

tel.  42 63 44 700

fax.  42 63 44 983

strona internetowa: www.uniqa.pl


Opis: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA działa na polskim rynku od 1990 r. Początkowo spółka funkcjonowała pod nazwą ZUiR POLONIA SA. W 2001 r. większościowy pakiet akcji POLONII został objęty przez austriacki holding ubezpieczeniowy UNIQA Group Austria, a w 2003 r. spółka zmieniła nazwę na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Przynależność do Grupy UNIQA Austria oznacza dla polskiej spółki dostęp do bogatych doświadczeń i wiedzy ubezpieczeniowej austriackiego koncernu oraz jego międzynarodowego prestiżu. Wyrazem uznania dla polityki koncernu UNIQA w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej jest kapitałowe zaangażowanie EBOR, który objął około 30% akcji UNIQA TU SA. Doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, skala działania i wielkość kapitału zakładowego powodują, że UNIQA TU SA należy do czołowych polskich ubezpieczycieli.Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji. 

 

WARTA

 


TUiR WARTA S.A

Pełna nazwa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Adres: ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

tel.  22 581 01 00

fax.  22 581 13 74

strona internetowa: www.warta.pl


Opis: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. powstało w 1920 r. Od tego czasu dyktuje standardy na polskim rynku ubezpieczeń. Jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Domeną działalności firmy są ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Oferta WARTY kierowana jest do bardzo szerokiej grupy klientów indywidualnych i korporacyjnych. Klientom indywidualnym Towarzystwo oferuje m.in. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, osobowo-turystyczne i odpowiedzialności cywilnej. Firmom działającym w różnych branżach WARTA oferuje specjalistyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową, zgodną ze standardami Unii Europejskiej. Oferta dla przedsiębiorstw zawiera zarówno produkty all risks dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i pakiety dla małego i średniego biznesu. Warunki ubezpieczenia konstruowane są indywidualnie, dzięki czemu są dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Kompleksowa oferta zawiera zestaw produktów chroniących mienie, działalność oraz finanse firmy. Towarzystwo jest też liderem w ubezpieczeniach morskich i lotniczych.

 

 


 

 

 

 

 

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku