drukuj max nrm min

Poradnik

1.Dlaczego muszę likwidować szkodę w ramach własnego ubezpieczenia AC, chociaż nie ja jestem sprawcą szkody?


Niestety przepisy (Art. 106 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych *) nie dają wyboru. Mając polisę AC, nie otrzyma Pan świadczenia za szkody materialne z UFG, a jedynie za szkody osobowe. O odszkodowanie za szkody materialne, z tego wypadku, należy wystąpić do ubezpieczyciela u którego ma Pan wykupione  AC. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Fundusz rekompensuje m.in. utracone zniżki (w przypadku gdy mamy do czynienia z niezidentyfikowanym sprawcą taka rekompensata jest możliwa tylko gdy - u któregokolwiek z poszkodowanych w wypadku  wystąpiły 'poważne obrażenia' przez ponad 14 dni). Zatem jeżeli AC nie obejmuje np. holowania albo AC ma udział własny w szkodzie - to tego rodzaju koszty są zwracane przez UFG. Fundusz zwróci też np. koszty doubezpieczenia auta do wartości z przed wypadku. Ponadto jeżeli, powiedzmy, za pół roku właściciel takiego pojazdu będzie odnawiać AC to powinien poprosić ubezpieczyciela o dwukrotne wyliczenie ceny AC : z uwzględnieniem tego konkretnego wypadku i bez uwzględniania go. Różnicę w składce zwróci mu UFG. O zwrot  nadwyżki za AC należy występować tak długo dopóki różnice w cenie (z tytułu tego konkretnego wypadku) nie zrównają się.

_______________________

*Art. 106 ust. 1 Ustawy: „Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić swoje roszczenie na podstawie ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki".

 


PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku