drukuj max nrm min

OC komunikacyjne

OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji czy wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach samochodów, rośnie prawdopodobieństwo szkody komunikacyjnej jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

- pojazdów samochodowych,

- motorowerów,

- motocykli,

- ciągników rolniczych

- przyczep, oraz

- pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).


 Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

- najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),

- w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,

- najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,

- najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),

- przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.


Kupno i sprzedaż samochodu, a polisa OC 

- lista formalności niezbędnych przy zakupie lub sprzedaży pojazdu, pozwalających m.in. na uniknięcie przerw w ubezpieczeniu OC

- Przedstawiamy listę czynności które należy wykonać przy kupnie i sprzedaży pojazdu. Nie tylko dlatego, że obligują do tego przepisy prawa, ale również dlatego, że unikniemy w ten sposób przykrych konsekwencji finansowych.Wypełnienie tych formalności pozwala przede wszystkim uniknąć przerwy w ubezpieczeniu OC a w konsekwencji: kary za jego brak oraz zwrotu - z własnej kieszeni – odszkodowania za wypadek spowodowany bez tej polisy.  

Informacje dla kupującego 

Kupiłeś nowy pojazd lub sprowadziłeś go z zagranicy

• ubezpiecz go najpóźniej w dniu rejestracji (art. 23 ust. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zwanej dalej Ustawą) 

Kupiłeś używany pojazd

• upewnij się czy zbywca miał ochronę ubezpieczeniową. Zażądaj od niego polisy OC i sprawdź jej aktualność na stronie www.ufg.pl w zakładce ‘Sprawdź OC dla pojazdu', a najlepiej bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, która ją wystawiła (art. 32 ust. 1 Ustawy)

Jeżeli:

• zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC – koniecznie wykup je najpóźniej w dniu nabycia pojazdu, ale przed wprowadzeniem go do ruchu (art. 31 ust. 3 Ustawy)

• zbywca był ubezpieczony i chcesz  kontynuować jego umowę OC - możesz to zrobić, ale tylko do końca okresu na jaki została zawarta. Tak polisa nie podlega automatycznemu wznowieniu na kolejny rok. (art. 31 ust. 1 Ustawy)

• zbywca był ubezpieczony, ale nie chcesz  kontynuować jego umowy OC (np. przysługują ci większe zniżki) -  złóż wypowiedzenie w firmie ubezpieczeniowej która wystawiła polisę. Koniecznie zrób to pisemnie, za potwierdzeniem odbioru i zachowaj dowód nadania. Polisa z której zrezygnowałeś będzie trwała do końca dnia w którym dokonałeś wypowiedzenia. Polisę po zakupie auta nabywca ma prawo wypowiedzieć w dowolnym terminie. Zniesiony zostaje obowiązek złożenia wypowiedzenia przed upływem 30 dni od daty zakupu.            

Informacje dla sprzedającego 

Sprzedałeś samochód, pamiętaj by

• powiadomić o tym firmę ubezpieczeniową, w której miałeś polisę OC i podać dane osobowe nabywcy (pesel oraz dokładny adres z kodem pocztowym wymagane). Jeśli nabywca jest przedsiębiorcą konieczne jest podanie nr REGON. Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu. Dzięki takiemu zgłoszeniu – wszelkie wypadki spowodowane przez następnych właścicieli tego pojazdu nie będą cię obciążały i unikniesz kosztów z tym związanych (art. 32 ust. 1 Ustawy). Jeśli nie zgłosisz sprzedaży w ciągu 14 dni do dnia jej zgłoszenia solidarnie z nabywcą odpowiadasz za zapłatę składki. 

• powiadomić o tym organ, który dokonał rejestracji pojazdu (wydział komunikacji) w ciągu trzydziestu dni od dnia sprzedaży pojazdu (art. 78 ust.2 pkt. 1 Prawo o ruchu drogowym)

źródło: UFG

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku