drukuj max nrm min

Zdarzenia w Polsce


1. Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Polsce 

Spisz: 

numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy

numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy

dane kierowcy (imię i nazwisko, adres) Wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 

Szkodę zgłoś do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC.


2. Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory lub Chorwacji. 

Spisz: 

dokładną datę i miejsce zdarzenia,

numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,

kraj rejestracji pojazdu sprawcy,

markę i model pojazdu sprawcy,

jeśli to możliwe numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy.Wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 
Jeżeli wiesz w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, sprawdź w wyszukiwarce korespondentów, czy wspomniane towarzystwo ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, to zgłoś roszczenia w jego jednostce terenowej, najbliżej miejsca twego zamieszkania. 
W przypadku jeśli nie znajdujesz korespondenta towarzystwa w którym ubezpieczony jest sprawca skontaktuj się z najbliższym oddziałem PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK. 
W sytuacji kiedy nie wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony był pojazd sprawcy zdarzenia skontaktuj się z najbliższym oddziałem PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń. Na mocy Porozumień zawartych z PBUK towarzystwa te zawiadomią nas o szkodzie oraz wykonają oględziny i wycenę szkód w twoim pojeździe. 
W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z PBUK (POLSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH). 


3. Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę. 

Spisz: 

dokładną datę i miejsce zdarzenia,

numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,

kraj rejestracji pojazdu sprawcy,

markę i model pojazdu sprawcy,

pełny numer Zielonej Karty i okres jej ważności,

nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną KartęWezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 
Sprawdź w wyszukiwarce korespondentów, czy towarzystwo, które wystawiło Zieloną Kartę na pojazd sprawcy zdarzenia posiada nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, to zgłoś roszczenia w jego jednostce terenowej, najbliżej miejsca twego zamieszkania. 
W przypadku jeśli nie znajdujesz korespondenta towarzystwa w którym ubezpieczony jest sprawca skontaktuj się z najbliższym oddziałem PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK. 
W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z PBUK. 


4. Zdarzenie udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne. 

Spisz:

 • dokładną datę i miejsce zdarzenia,

numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,

markę i model pojazdu sprawcy,

pełny numer ubezpieczenia granicznego i okres jego ważności,

nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił ubezpieczenie graniczneWezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 

W celu likwidacji szkody skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę ubezpieczenia granicznego. 


Jeżeli ubezpieczenie graniczne jest nieważne należy skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne. 


Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 30 dni. 

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku