drukuj max nrm min

Ubezpiecz mieszkanie

UBEZPIECZENIE DOMU/MIESZKANIA


   Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem życia. Jest to azyl, w którym odpoczywamy po pracy, miejsce gdzie znajdują się najważniejsze i najdroższe nam rzeczy. Niespodziewane zdarzenie np. pożar może spowodować, że w jednej chwili tracimy dorobek całego życia. Katastrofy takie występują rzadko, ale powodują straty totalne. Ubezpieczenie mieszkania zwykle kojarzy się z ochroną przed zagrażającymi i powszechnymi włamaniami. Zwróć jednak uwagę na to, że łatwiej odrobić stratę telewizora, albo nawet obejść się bez niego, niż mieszkać pod mostem. Dlatego zawierając ubezpieczenie mieszkania lub domu nie zapominaj o ubezpieczeniu substancji mieszkania, czyli "murów", od skutków zdarzeń losowych.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być określone w umowie: 

• dom jednorodzinny, 

• mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż), 

• mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, 

• stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego. 

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany. 

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres jego obejmuje szkody powstałe na skutek:

• zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi),

• akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami,

• kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,

• dewastacji,

• odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

W większości towarzystw na chwilę obecną można wykupić jeszcze kilka opcji dodatkowych takich jak na przykład:

• przepięcia (sprzęt RTV i AGD),

• przedmioty szklane od stłuczenia (szyby, lustra, płyty ceramiczne itp.),

• assistance  (pomoc specjalisty np. hydraulika lub ślusarza),

• przedmioty służące do działalności gospodarczej.

   Tak więc czy warto ubezpieczyć mieszkanie? Odpowiedź brzmi tak. Za stosunkowo niewielką składkę chronimy dorobek często całego swojego życia. Ubezpieczenie mieszkania można zawrzeć w każdym momencie. Pozwoli to nam na zabezpieczenie posiadanego mienia, a w większości przypadków pozwoli na uzyskanie dodatkowych zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych nawet do -25%. Oczywiście w ubezpieczeniach majątkowych klienci również uprawnieni są do nabywania zniżkę za bezszkodowy przebieg Ubezpieczenia co w kolejnych latach prowadzi do obniżenia składki.

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku