drukuj max nrm min

Ubezpiecz samochód

DLACZEGO MY

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Jesteśmy renomowaną toruńską multiagencją. Na chwilę obecną współpracujemy z ponad 20 towarzystwami, w tym również z Towarzystwami typu Direct (AVIVA, AXA, LIBERTY DIRECT,LINK4, PROAMA ) . W naszej ofercie znajdziesz takie ubezpieczenia jak  OC, AC, PAKIETY, oraz wszelkiego typu dodatki tj.  NNW, ASSISTANCE (pomoc drogowa), Opony, Ochrona Utraty Zniżek, Ochrona Prawna. Tak szeroki wachlarz ubezpieczeń pozwoli na kompleksową ochronę Twojego pojazdu. Dzięki nam w bardzo szybki i precyzyjny sposób porównasz oferty wszystkich Towarzystw, z którymi współpracujemy i dobierzesz odpowiedni wariant do swoich potrzeb. Posiadamy własną porównywarkę, dzięki której w 2 minuty jesteśmy w stanie wygenerować  ofertę, która pozwoli na poznanie składki w ponad 20 Towarzystw. Nie czekaj skorzystaj z naszego profesjonalnego i całkowicie bezpłatnego doradztwa. Wyliczenie możemy przygotować dla Ciebie przez telefon, lub na miejscu w biurze. Nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.

Nasze najważniejsze auty:

 • Oferujemy ubezpieczenia w bardzo atrakcyjnych cenach,
 • Oferta ponad 20 towarzystw w 2 minuty (przez telefon lub w biurze),
 • Ponad 50 ofert OC i AC do wybory,
 • Indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb (ubezpieczenie „na miarę”),
 • Przenosimy zniżki z OC na AC,
 • Zniżki za bezszkodowość nawet do -70%,
 • Liczne zniżki promocyjne dostępne dla naszych klientów m. in. (za wykonywany zawód, za dziecko, dla rolników i wiele innych),
 • Dogodne formy płatności (przelew, gotówka),               
 • Możliwość rozbicia składki na raty,
 • Wszystkie formalności załatwisz w jednym miejscu (wypowiedzenie, zawarcie nowej polisy, zgłoszenie sprzedaży),

 

NIE CZEKAJ ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ!!!

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT.

 OC KOMUNIKACYJNE


 OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji czy wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach samochodów, rośnie prawdopodobieństwo szkody komunikacyjnej jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

•    pojazdów samochodowych,
•    motorowerów,
•    motocykli,
•    ciągników rolniczych przyczep, oraz pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

•    najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
•    w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
•    przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
•    najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
•    najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
•    przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium   RP nie posiada ubezpieczenia OC,
•    przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

 
Kupno i sprzedaż samochodu, a polisa OC
 
Przedstawiamy listę czynności które należy wykonać przy kupnie i sprzedaży pojazdu. Nie tylko dlatego, że obligują do tego przepisy prawa, ale również dlatego, że unikniemy w ten sposób przykrych konsekwencji finansowych.
Wypełnienie tych formalności pozwala przede wszystkim uniknąć przerwy w ubezpieczeniu OC a w konsekwencji: kary za jego brak oraz zwrotu - z własnej kieszeni – odszkodowania za wypadek spowodowany bez tej polisy.
 
Informacje dla kupującego
 
Kupiłeś nowy pojazd lub sprowadziłeś go z zagranicy

•    ubezpiecz go najpóźniej w dniu rejestracji (art. 23 ust. 1 i art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zwanej dalej Ustawą)
 
Kupiłeś używany pojazd

•    upewnij się czy zbywca miał ochronę ubezpieczeniową. Zażądaj od niego polisy OC i sprawdź jej aktualność na stronie www.ufg.pl w zakładce ‘Sprawdź OC dla pojazdu', a najlepiej bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej, która ją wystawiła (art. 32 ust. 1 Ustawy)
Jeżeli:
•    zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC – koniecznie wykup je najpóźniej w dniu nabycia pojazdu, ale przed wprowadzeniem go do ruchu (art. 31 ust. 3 Ustawy)
•    zbywca był ubezpieczony i chcesz  kontynuować jego umowę OC - możesz to zrobić, ale tylko do końca okresu na jaki została zawarta. Tak polisa nie podlega automatycznemu wznowieniu na kolejny rok. (art. 31 ust. 1 Ustawy)
•    zbywca był ubezpieczony, ale nie chcesz  kontynuować jego umowy OC (np. przysługują ci większe zniżki) -  złóż wypowiedzenie w firmie ubezpieczeniowej która wystawiła polisę. Koniecznie zrób to pisemnie, za potwierdzeniem odbioru i zachowaj dowód nadania. Polisa z której zrezygnowałeś będzie trwała do końca dnia w którym dokonałeś wypowiedzenia. Polisę po zakupie auta nabywca ma prawo wypowiedzieć w dowolnym terminie. Zniesiony zostaje obowiązek złożenia wypowiedzenia przed upływem 30 dni od daty zakupu.
 
          
Informacje dla sprzedającego
 
Sprzedałeś samochód, pamiętaj by:
 
•    powiadomić o tym firmę ubezpieczeniową, w której miałeś polisę OC i podać dane osobowe nabywcy (pesel oraz dokładny adres z kodem pocztowym wymagane). Jeśli nabywca jest przedsiębiorcą konieczne jest podanie nr REGON. Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu. Dzięki takiemu zgłoszeniu – wszelkie wypadki spowodowane przez następnych właścicieli tego pojazdu nie będą cię obciążały i unikniesz kosztów z tym związanych (art. 32 ust. 1 Ustawy). Jeśli nie zgłosisz sprzedaży w ciągu 14 dni do dnia jej zgłoszenia solidarnie z nabywcą odpowiadasz za zapłatę składki.
 
•    powiadomić o tym organ, który dokonał rejestracji pojazdu (wydział komunikacji) w ciągu trzydziestu dni od dnia sprzedaży pojazdu (art. 78 ust.2 pkt. 1 Prawo o ruchu drogowym)

źródło: UFG


UBEZPIECZENIE AUTO CASCO (AC) 


    Co to w ogóle jest Auto Casco? To najprościej rzecz ujmując ubezpieczenie Twojego pojazdu, które chroni Twój pojazd od szkód, których sam jesteś sprawcą, bądź sprawca jest nieznany. Jest to rodzaj  Ubezpieczenia dobrowolnego, zatem jego zawarcie zależy tylko od Ciebie. Szczegółowe zasady ubezpieczenia regulują OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń), opracowane indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Oznacza to, że zakres ubezpieczenia AC w różnych towarzystwach może być inny.

Najczęściej Auto Casco obejmuje takie zdarzenia jak:

•    Kradzież pojazdu, jego części lub elementów wyposażenia,
•    niespodziewane uszkodzenie w związku ze zderzeniu z innym pojazdem, przedmiotem bądź zwierzęciem,
•    uderzenie w budynek drzewo lub inny obiekt znajdujący się poza pojazdem
•    uszkodzenie z własnej winy lub przez osoby trzecie, np. zarysowanie lakieru, wybicie szyby
•    zniszczenie spowodowane żywiołami, np. burze, wichury, gradobicie,
•    pożar, wybuch.

   Jeśli obawiasz się któregoś ze zdarzeń wymienionych powyżej powinieneś rozważyć wykupienie AC . Pamiętaj, że posiadanie takiej polisy nie jest tylko kwestią ewentualnej wypłaty odszkodowania, ale poczucie bezpieczeństwa.

   Zapamiętaj że polisę AC możesz bardzo precyzyjnie dopasować to swojego trybu życia i potrzeb. Np. jeśli najbardziej obawiasz się kradzieży a inne wymienione na liście zdarzenia nie są dla Ciebie istotne może wykupić polisę która zabezpieczy Twoje potrzeby. Działa to też w drugą stronę jeśli kradzież nie stanowi dla Ciebie dużego ryzyka możesz z niej zrezygnować wybierając ubezpieczenie w którym ryzyko kradzieży zostało wyłączone. Pamiętaj jednak że czasem trudno przewidzieć zdarzenia które mogą nas dotknąć.

Główne czynniki na które powinieneś zwracać uwagę przy zakupie AC to:

•    jaki jest udział własny, czyli ile ubezpieczyciel potrąci Ci z odszkodowania  (udział własny można znieść uchroni Cię to przed potrąceniami cześć odszkodowania przy wypłacie);
•    czy będziesz miał wykupioną amortyzację części, czyli czy w razie naprawy ubezpieczyciel pokryje 100% wartości nowych części, nawet jeśli Twój samochód ma już kilka lat. Jeśli nie masz wykupionej amortyzacji części ubezpieczyciel po szkodzie wypłaci odszkodowanie proporcjonalne do wieku auta co spowoduje że koszt naprawy może przekroczyć wysokość odszkodowania dlatego warto zastanowić się nad jej wykupieniem;
•     jakie są wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania znajdują się one zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
•    czy odpowiada Ci wariant ubezpieczenia: czy na pewno masz ubezpieczony samochód w takim zakresie na jakim Ci najbardziej zależy? – np. często kierowcy sądzą, że w każdym AC jest ubezpieczona kradzież samochodu, a nie jest to prawdą.
•    czy poprawnie określenie wartości pojazdu – (suma ubezpieczenia) są do tego specjalne programy do których ubezpieczyciele mają dostęp;
•    czy Twój pojazd posiada wymagane zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe  (liczba zabezpieczeń uzależniona jest od wartości auta)
•    jaki jest zakres terytorialny, polisa może swoim zakresem obejmować tylko terytorium RP ale w większości przypadków jest to terytorium RP + Europa (z pewnymi wyjątkami które dotyczą Państw Europy Wschodniej)

Pamiętaj, że  przy wyborze AC wysokość składki nie może być jedynym kryterium. Warto zwrócić również uwagę na zakres ubezpieczenia jaki dane Towarzystwo proponuje i na podstawie tego wybrać wariant który oferuje najlepszy stosunek ceny do zakresu.

Na jaki okres możesz zawrzeć polisę AC?

Polisę AC z reguły zawiera się na 12 miesięcy. Chodź są Towarzystwa w których można zawrzeć polisę na okres krótszy jedna w większość zakres Ubezpieczenia zostaje wówczas ograniczony np. wyłączone zostaje ryzyko kradzieży.

Od czego zależy składka za ubezpieczenie AC?

Dane niezbędne do ustalenia wysokości składki ubezpieczenia AC Twojego samochodu to przede wszystkim:
•    wartość pojazdu,
•    wiek pojazdu,
•    marka, model i rodzaj pojazdu,
•    ryzyko kradzieży, czyli tzw. „chodliwość” danego samochodu
•    przeznaczenie pojazdu (użytek prywatny czy służbowy np. TAXI),
•    miejsce zarejestrowania lub użytkowania pojazdu,
•    zakres ochrony (podstawowy, czy rozszerzony)
•    wiek właściciela pojazdu i jego staż jako kierowcy,
•    szkodowość,
•    kontynuacja ubezpieczenia, jeśli następuje w danym zakładzie ubezpieczeń,
•    sposób opłacania składki (jednorazowo, czy w ratach)
•    zwyżki/zniżki.

Dodatkowe zniżki w AC kiedy można je uzyskać?

W większości zakładów ubezpieczeniowych możesz liczyć na obniżenie składki ubezpieczeniowej jeśli:

•    jeździsz bezszkodowo (nawet do 60% zniżki)
•    jesteś w „odpowiednim wieku” (przeważnie dla osób, które mają powyżej 25 lat)
•    posiadasz większą niż wymagana ilości zabezpieczeń np. dodatkowy alarm.
•    masz określoną markę samochodu,
•    zwiększysz udział własny w szkodzie,
•    rezygnujesz z ryzyka kradzieży
•    opłacasz składkę ubezpieczeniową jednorazowo,
•    masz ubezpieczony dom lub mieszkanie w danym Towarzystwie (nawet do 25% zniżki).

 Dodatkowo niektóre Towarzystwa udzielają dodatkowych zniżek jeśli:

•    jesteś rodzicem dziecka w odpowiednim wieku,
•    jesteś kobietą,
•    wykonujesz zawód np. nauczyciela, lekarza, pracownika poczty i wiele innych…

 

UBEZPIECZENIE NNW

Co to jest:Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy. 


Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości. 

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

 

UBEZPIECZENIE ASS

Assistance zapewnia natychmiastową pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem zaistniałych w kraju i/lub za granicą.

Wsparcie to obejmuje m.in. skierowanie pomocy drogowej na miejsce wypadku lub awarii pojazdu, holowanie, zorganizowanie części zamiennych, pomoc w zakwaterowaniu oraz wsparcie finansowe.

Jaką pomoc może obejmować ubezpieczenie Assistance?
Ubezpieczenie Assistance może, w zależności od wariantu ubezpieczenia i towarzystwa, z którym podpisaliśmy umowę, obejmować kompleksową pomoc w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń na drodze, w tym m.in.

 • naprawę lub holowanie samochodu,
 • pomoc w razie wypadku,
 • dostarczenie paliwa lub pojazdu zastępczego,
 • a także takie przypadki, jak awaria akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu czy zatrzaśnięcia kluczyków.

   Ponadto, jeśli ubezpieczony doznał obrażeń ciała i jego stan wymaga transportu medycznego - ubezpieczenie może pokrywać koszty transportu do placówki medycznej.

   Przy wyborze rozszerzonego Assistance kluczowy jest zatem zakres i jakość oferowanych świadczeń.
Bardzo ważne jest też, by zakład ubezpieczeniowy pomógł nie tylko z dala od domu, ale też w miejscu zamieszkania. Wykupując takie ubezpieczenie powinniśmy także oczekiwać pomocy w wypadku zgubienia kluczyków czy wyczerpania paliwa w samochodzie - nawet jeśli awaria wystąpi pod domem. Równie istotny jest zasięg - czy ubezpieczenie będzie działało także poza granicami Polski.

   Coraz większa liczba towarzystw chcąc zapewnić swoim klientom jak najkorzystniejszą ofertę dokłada do Ubezpieczenia OC bezpłatnie lub za niewielką opłatą tzw. Assistance Mini. Ubezpieczenie takie może obejmować swoim zakresem podstawową pomoc serwisową, np. naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu ubezpieczonego oraz poszkodowanego, a często także pomoc informacyjną dotyczącą, m. in. postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, procedur związanych ze zdarzeniem, usług najbliższych partnerów ubezpieczyciela, w tym pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw czy warsztatów partnerskich. Dlatego przy wyborze OC mając oferty o podobnej cenie warto zapytać czy któryś z ubezpieczycieli nie proponuje takiego rozwiązania co nam wybranie korzystniejszego wariantu Ubezpieczenia.

 

 

 

 


PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku